User Agreement

PERSONUPPGIFTER / INTEGRITETSPOLICY Så här behandlar vi dina personuppgifter Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din e-post och det användarnamn du valt. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och leverera den tjänst du beställt av oss. De uppgifter vi behandlar om dig är de du själv lämnar för användandet av tjänsten. Uppgifter kring din betalningsmetod sparas inte av oss utan sker helt och hållet via den betalningsmetod du väljer. Vi får bara information om att din betalning genomförts utan att erhålla information om betalmedlets uppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är vårt avtalsförhållande med dig. Dina uppgifter kommer att sparas [så länge vårt avtalsförhållande består. Avregistrerar du dig från tjänsten raderar vi dina uppgifter efter 12 månader]. Våra samarbetspartners De personuppgifter vi behandlar om dig delas med App Shack AB, som är vårt personuppgiftsbiträde. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Ansvarig Personuppgiftsansvarig är Flex Access AB 556958-6109. Dina rättigheter Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected]. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.   Det är en åldersgräns på 18 år för att få använda våra tjänster. Vi ber dig därför att läsa alla detta noggrant. Genom att använda våra tjänster intygar du att: • Du kan ingå ett bindande avtal med Flexaccess. • Du kommer att följa våra villkor. Genom att använda tjänsterna, samtycker du till att: • Du inte kommer använda våra tjänster på något sätt som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. • Inte upplåta ditt personnummer eller logga in och boka för annans räkning.